Kalendarz 2018/2019

KALENDARZ II PÓŁROCZA

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

LUTY 2019

25.02.2019           Powrót do szkoły po feriach zimowych

27.02.2019           Szkolny etap Konkursu Matematycznego dla klas II „Jantarek”

 

MARZEC 2019

04.03.2019           Szkolny etap Konkursu Matematycznego dla kl. II i III „Rachmistrz”

05.03.2019           Zebrania z Rodzicami

14.03.2019           Miejski etap Konkursu Polonistycznego „Sopocki Mistrz Ortografii”,

14.03.2019           Praktematyka – Konkurs dla klas 8 w święto liczby π (I LO Sopot)

15.03.2019           Finał Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych

II poł. Marca      Finał miejskiego Konkursu międzyszkolnego „Sopot historią malowany”

20.03.2019           Konkurs Matematyczny „Olimpusek” dla kl. I-III

20.03.2019           Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego dla klas I-III „Olimpusek”

21.03.2019          Pierwszy Dzień Wiosny

21.03.2019           Międzynarodowy Konkurs Matematyczny dla kl. II-VIII„Kangur

22.03.2019           Konkurs z Języka Angielskiego

26.03.2019           Miejski etap Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej

27.03.2019           Szkolny etap Konkursu Języka Polskiego dla kl. III „Ortograffik”

24-27.03.2019      Rekolekcje Wielkopostne, lekcje wg odrębnego planu

29.03.2019           Etap Rejonowy Konkursu Recytatorskiego

 

KWIECIEŃ 2019

03.04.2019           Sopocki Konkurs Wiedzy Religijnej „Sapientia”

08.04.2019           Miejski etap Konkursu Matematycznego dla kl. II i III „Rachmistrz”

09.04.2019           Zebrania z Rodzicami

03.04.2019           Sopocki Konkurs Wiedzy Religijnej „Sapientia”

15.04.2019          Ostateczny termin dostarczenia do SODN utworu poetyckiego w ramach Konkursu poetyckiego                                        „Młodzi poeci Sopotu”

15.04.2019           Egzamin „Ósmoklasisty” – język polski

16.04.2019           Egzamin „Ósmoklasisty” – matematyka

17.04.2019           Egzamin „Ósmoklasisty” – język angielski

18.04-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna

24.04.2019           Powrót do szkoły po Świętach Wielkanocnych

 

MAJ 2019

29.04-05.05.2019 „Majówka”- dni wolne od zajęć dydaktycznych – dyżur w świetlicy dla uczniów klas I-III będzie                                        pełniła jedna z sopockich szkół

06.05.2019           Miejski etap ortograficznego konkursu międzyszkolnego „Ortografik” dla kl. III

06.05.2019           Miejski etap konkursu matematycznego „Jantarek” dla kl. II

07.05.2019           Ostatnie zebranie z Rodzicami.

                                       Rodzice otrzymują informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu i naganną lub                                                  nieodpowiednią  z zachowania. Rodzice podpisują informacje o zagrożeniu w dokumentacji wychowawcy.                                 Uczniowie znają już propozycję ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów i zachowania.

09.05.2019           Ogólnopolski test sprawdzający umiejętności i kompetencje Trzecioklasisty „OPERON”

10.05.2019           Upływa termin pisemnych powiadomień rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi,

17.05.2019           Sopocki Konkurs Wiedzy o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

23.05.2019           Debata Historyczno-Matematyczna – „Wybory 4 czerwca 1989 r.”

30.05.2019           Konkurs matematyczno-językowy (SP 1)

CZERWIEC 2019

31.05.2019           Szkolny Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka we współpracy z SKLA, MOSiR– I-III (odpowiedzialni                                   nauczyciele: p. Mariola Koziorowska, p. Karol Czyż). Wychowawcy są zobowiązani wcześniej zaplanować                                i podać informację do sekretariatu lub przez dziennik Librus jak zamierzają spędzić ten dzień.

                            Tego dnia zajęcia na BASENIE są odwołane!

10.06.2019           Ostatni dzień wystawiania ocen i wpisania ich do dziennika Librus

10.06.2019           Rada klasyfikacyjna dla klas I-III.

11.06.2019           Rada klasyfikacyjna dla klas IV-V.

12.06.2019           Rada klasyfikacyjna dla klas VI-VIII

     06.2019           Uroczystość wręczenia nagrody „Sopockiej Sowy” finalistom i laureatom konkursów kuratoryjnych

17.06.2019           Apel podsumowujący osiągnięcia w nauce i sporcie w II półroczu

                                         kl. I-III godz. 950

                                         kl. IV-VIII godz. 1045

13.06.2019           Bal Ósmoklasisty

19.06.2019           Zakończenie roku szkolnego dla klas VIII.

20.06.2019           Boże Ciało - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.06.2019           Zakończenie roku szkolnego dla klas I-VII.

24.06.2019           Rada podsumowująca II półrocze

 

KALENDARZ MA CHARAKTER RAMOWY NIEKTÓRE TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANOM ORGANIZACYJNYM

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie
    ul. Józefa Golca 3, 81-743 Sopot
  • tel./fax: (+48) 58 551 35 37, (+48) 881 313 343

Linki